اپیزودها

اپیزودهای فصل سوم

طراحی رفتار

اپیزودهای فصل دوم

تجربه مشتری

اپیزودهای فصل اول

نوآوری

مطالب تکمیلی اپیزود‌ها

مجله تاک شد، مطالبی تکمیلی یا مرتبط با اپیزودهای هر فصل را منتشر می کند. گرچه که یک فصل به شکل عمیقی به بررسی مفهوم مورد بحث می پردازد، اما بررسی مطالب تکمیلی، به علاقه مندان کمک می کند تا پاسخی خوب برای کنجکاوی های خود پیدا کنند.