اپیزودها

اپیزودهای فصل سوم

طراحی رفتار

اپیزودهای فصل دوم

تجربه مشتری

اپیزودهای فصل اول

نوآوری

مطالب تکمیلی اپیزود‌ها

مجله تاک شد، مطالبی تکمیلی یا مرتبط با اپیزودهای هر فصل را منتشر می کند. گرچه که یک فصل به شکل عمیقی به بررسی مفهوم مورد بحث می پردازد، اما بررسی مطالب تکمیلی، به علاقه مندان کمک می کند تا پاسخی خوب برای کنجکاوی های خود پیدا کنند.

impressaion management چیست | تاک شد
فصل سوم ، طراحی رفتار
تحریریه تاک شد

مدیریت تعامل (impression management) چیست؟

ازآنجایی‌که تعامل، یکی از مهم‌ترین عناصر موفقیت در همه جوامع و شرایط است، مدیریت تعامل به‌عنوان یک مهارت اساسی در زندگی شخصی و حرفه‌ای ما

مطالعه