مهمانان تاک شد

مهمان فصل اول

دکتر مهدی قائمی نیا مشاور بین المللی نوآوری

دکتر مهدی قائمی نیا

مشاوره کسب و کار و استاد دانشگاه

مهمان فصل دوم

محمد حسن عزیزی

محمدحسن عزیزی

مشاور بازاریابی و برندینگ

مهمان فصل سوم

جواد نیک پیام | مشاور کسب و کار و طراح رفتار | فصل سوم پادکست تاک شد

جواد نیک پیام

طراح رفتار و مشاور کسب و کار

مهمانان تاک شد پلاس

مهمان اپیزود اول

علی علیزاده | مدیر آژانس راتین | اپیزود اول تاک شد پلاس

علی علیزاده

مدیر آژانس راتین

مهمان اپیزود دوم

امیر شبانی | مدیر هنری دیجی کالا

امیر شبانی

مدیر هنری دیجی کالا

مهمان اپیزود سوم

امیر رجبی مدیر محصول همراه اول | تاک شد پلاس

امیر رجبی

مدیر محصول همراه اول

مهمان اپیزود چهارم

samira tofani

سمیرا طوفانی

مشاور و راهبر طراحی خدمات و تجربه