هیرمند لشکری

هیرمند لشکری​

میهمان اپیزود هشتم تاک شد پلاس

Analytics advisor

توی Digikala هم در بخش های مختفی بودم از اینکه چجوری همه گزارشگیری های ریپورتینگ برای بخش Marketing مسئولیتم بود شروع کردن یک سری چنل های نو مثل Affiliate Marketing و آخراش که عنوان یک data product manager مسئولیت های تیم big dataرو مدیریت میکردم یه مدت الو پیک بود ازلحاض CMO یک مدت فعالیت کردم شرکت سئوکان بود چالشش هم راه اندازی یک ابزاری به نام Customer Analytics مجموعه زرین رویا یک سرمایه گذاری کرده بود برای درست کردن یک Digital Agency به نام چپتر که یک مدت اونجا بودم یک مدتی هم توی شرکت خانومی برای چندین سال فعالیت کردم. data و marketing analytics همه ی تمرکز من روی قسمتی است که امروز هم توی حالا شرکت های خارج از ایران از لحاظ یک data marketing analyst فعالیت میکنم.

پادکست‌های مربوط به داده های غلط؛ تصمیمات اشتباه، با صحبت‌های آقای هیرمند لشکری را در صفحه اپیزود هشتم تاک شد پلاس بشنوید و لذت ببرید.