سید محمد جواد مهدوی

سید محمدجواد مهدوی

میهمان اپیزود نهم تاک شد پلاس

مشاور کسب و کار  خانوادگی

سید محمد جواد مهدوی دارای کارشناسی رشته مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد رشته فلسفه و تربیت از دانشگاه علامه طباطبائی است.

او درصنایع مختلف ورزشی، پوشاک، تاسیسات، ساختمان و… فعالیت داشته است. او همچنین در بخش تعریف پروژه های مختلف، بودن به عنوان مشاور در کنار هیيت مدیره در جهت تحلیل مسائل،‌ برگزاری جلسات آموز و آگاهی مسائل جاری و بودن به عنوان مخصص معتمد در سازمان برای نظارت و انتخاب حوزه های مختلف و رهبری و هدایت مشاوران مختلف بوده است.

 

دستاوردها:

  • پخش سراسری شکوفامنشس
  • ندای اقتصاد بامداد (ناب)

پادکست‌های مربوط به داده های پدیده ای به نام کسب و کار خانوادگی، با صحبت‌های آقای سید محمد جواد مهدوی را در صفحه اپیزود نهم تاک شد پلاس بشنوید و لذت ببرید.