تاک شد پلاس | تاثیر قطعی اینترنت روی آینده آژانس های دیجیتال مارکتینگ

اپیزود اول تاک شد پلاس - علی علیزاده - آژانس راتین

این اپیزود به بررسی آینده کسب و کارها و به ویژه آژانس های دیجیتال مارکتینگ میپردازد. در این اپیزود از تاثیر قطعی اینترنت و طرح اینترنت طبقاتی و ضرر و زیان های غیر قابل پیش بینی و بعضا قابل پیش بینی می‌گوییم و ایران را با دیگر کشورهای همسایه مقایسه می‌کنیم.