اپیزود-۹ / سیدمحمد جواد مهدوی / مشاورکسب و کار خانوادگی
قسمت نهم

پدیده ای به نام کسب و کار خانوادگی

کسب‌وکار خانوادگی یک پدیده است. لزوماً خوب یا بد نیست، اما امروزه یکی از پایه‌های بیزینس‌های موفق در جهان است. در اپیزود نهم تاک شد پلاس در مورد کسب‌وکارهای خانوادگی صحبت می‌کنیم. آقای محمدجواد مهدوی باسابقهٔ فعالیت در حوزهٔ مشاورهٔ مجموعه‌های مالک مدیریت، تسهیلگری هیئت‌مدیره‌ها و پویاسازی ساختار‌ آن‌ها، آموزش خانواده‌های دارای کسب‌وکار غیرخانوادگی، جانشین‌پروری در کسب‌وکارهای خانوادگی و پژوهشگر در حوزه انقلاب صنعتی، مهمان این اپیزود است. 

 در این اپیزود در مورد چه چیزهایی صحبت می‌کنیم؟‌ 

•تسهیلگری و منتورینگ مجموعه‌های خانوادگی و مالک مدیریتی  

•آیا کسب و کار خانوادگی موفق هستند؟  

•مشاور خوب چه کسی است؟‌ 

•تأثیر تغییرات جامعه و صنعت بر خانواده و کسب‌وکارهای خانوادگی  

•خانواده، یکی از پایه‌های شکل‌گیری بیزینس‌های موفق 

•ظهور نسل Z در ساختار کسب‌وکارهای خانوادگی  در پادکست تاک‌شد، در مورد چیزهایی صحبت می‌کنیم که زیاد ازشون می‌شنویم؛ ولی چیز زیادی ازش نمی‌دونیم.

درباره تاک‌شد پلاس

تاک شد پلاس بخشی از پادکست تاک شد است که به صورت تک اپیزود و برای تکمیل مطالب گفته شده در فصل های مختلف ضبط می‌شود.

اپیزود-۹ / سیدمحمد جواد مهدوی / مشاورکسب و کار خانوادگی

مهمان تاک شد پلاس | قسمت نهم

سید محمد جواد مهدوی

سید محمد جواد مهدوی:

سید محمد جواد مهدوی دارای کارشناسی رشته مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد رشته فلسفه و تربیت از دانشگاه علامه طباطبائی است.

او درصنایع مختلف ورزشی، پوشاک، تاسیسات، ساختمان و… فعالیت داشته است. او همچنین در بخش تعریف پروژه های مختلف، بودن به عنوان مشاور در کنار هیئت مدیره در جهت تحلیل مسائل،‌ برگزاری جلسات آموزش و آگاهی مسائل جاری و بودن به عنوان متخصص معتمد در سازمان برای نظارت  حوزه های مختلف و رهبری و هدایت مشاوران متخصص بوده است.

و همچنین دستاور های او در بخش سراسری شکوفامنش و ندای اقتصاد بامداد (‌ناب) بوده است.

مطالب تکمیلی اپیزود ششم تاک شد پلاس