تاک شد پلاس - سمیرا طوفانی
قسمت چهارم

دیزاین در سازمان، از محصول تا تجربه

آنچه در این اپیزود بررسی می‌کنیم:

• بلوغ دیزاین چیست؟
• چرا مفهوم Design بیشتر به Change نزدیک است؟
• تفاوت محصول، سرویس و تجربه چیست؟
• «تجربه برند» چیست؟
• چرا Silo Structure دیگر برای کسب‌وکارها کاربرد ندارد؟
• چگونه بلوغ دیزاین در شرکت‌ها سنجیده می‌شود؟
• چرا دیزاین در آخرین سطح به Customer-centricity و User driven می‌رسد؟
• چگونه دیزاین بیزینس‌ها را نجات می‌دهد؟
• چرا نباید مفهوم تجربه را کاملا دیجیتال فرض کنیم؟
• چگونه یک مدیر می‌تواند بلوغ دیزاین را وارد سازمان یا DNA خود کند؟

درباره تاک‌شد پلاس

تاک شد پلاس بخشی از پادکست تاک شد است که به صورت تک اپیزود و برای تکمیل مطالب گفته شده در فصل های مختلف ضبط می‌شود.

samira tofani

مهمان تاک شد پلاس | قسمت چهارم

سمیرا طوفانی

بیش از 12 سال تجربه نوآوری با دیزاین و تمرکز بر اثرگذاری جمعی
مشاور و راهبر تجربه کارکنان در همراه اول
مدیرارشد و راهبر طراحی تجربه و خدمات گروه صنعتی انتخاب و …

فعالیت حرفه‌ای سمیرا طوفانی شامل حضور در سازمان‌ها و مشاوره به کسب‌وکارها در صنعت‌ها و بخش‌های مختلف و هم چنین کارآفرینی است. او تلاش می‌کند تا آن‌چه از دانش کسب‌وکار و علوم شناختی می‌آموزد را با «تفکر دیزاین» پیوند بزند و محصولات، خدمات و تجربه‌های عمیق و ارزشمندی برای افراد و  همچنین کسب‌وکارها خلق کند.

در مسیر مدیریت و راهبری تیم‌های محصول و خدمات، به طراحی ساختار سازمانی، مدیریت عملیات تیم‌های دیزاین و پیاده‌سازی فرهنگ همدلی، چابکی و نوآوری پرداخته است.

مطالب تکمیلی اپیزود چهارم تاک شد پلاس