تاک شد پلاس - سمیرا طوفانی
قسمت چهارم

دیزاین در سازمان، از محصول تا تجربه

در این اپیزود از دیزاین و ماهیت و تاثیرات آن در سازمان و مجموعه ها گفتیم:

آنچه در این اپیزود بررسی می‌کنیم:

  • بلوغ دیزاین چیست؟
  • چرا مفهوم Design بیشتر به Change نزدیک است؟
  • تفاوت محصول، سرویس و تجربه چیست؟
  • «تجربه برند» چیست؟
  • چرا Silo Structure دیگر برای کسب‌وکارها کاربرد ندارد؟
  • چگونه بلوغ دیزاین در شرکت‌ها سنجیده می‌شود؟
  • چرا دیزاین در آخرین سطح به Customer-centricity و User driven می‌رسد؟
  • چگونه دیزاین بیزینس‌ها را نجات می‌دهد؟
  • چرا نباید مفهوم تجربه را کاملا دیجیتال فرض کنیم؟
  • چگونه یک مدیر می‌تواند بلوغ دیزاین را وارد سازمان یا DNA خود کند؟

درباره تاک‌شد پلاس

تاک شد پلاس بخشی از پادکست تاک شد است که به صورت تک اپیزود و برای تکمیل مطالب گفته شده در فصل های مختلف ضبط می‌شود.

samira tofani

مهمان تاک شد پلاس | قسمت چهارم

سمیرا طوفانی

بیش از 12 سال تجربه نوآوری با دیزاین و تمرکز بر اثرگذاری جمعی
مشاور و راهبر تجربه کارکنان در همراه اول
مدیرارشد و راهبر طراحی تجربه و خدمات گروه صنعتی انتخاب و …

فعالیت حرفه‌ای سمیرا طوفانی شامل حضور در سازمان‌ها و مشاوره به کسب‌وکارها در صنعت‌ها و بخش‌های مختلف و هم چنین کارآفرینی است. او تلاش می‌کند تا آن‌چه از دانش کسب‌وکار و علوم شناختی می‌آموزد را با «تفکر دیزاین» پیوند بزند و محصولات، خدمات و تجربه‌های عمیق و ارزشمندی برای افراد و  همچنین کسب‌وکارها خلق کند.

در مسیر مدیریت و راهبری تیم‌های محصول و خدمات، به طراحی ساختار سازمانی، مدیریت عملیات تیم‌های دیزاین و پیاده‌سازی فرهنگ همدلی، چابکی و نوآوری پرداخته است.

مطالب تکمیلی اپیزود چهارم تاک شد پلاس