اپیزود اول تاک شد پلاس - علی علیزاده - آژانس راتین
قسمت اول

تاثیر قطعی اینترنت روی آینده دیجیتال مارکتینگ

این اپیزود به بررسی آینده کسب و کارها و به ویژه آژانس های دیجیتال مارکتینگ میپردازد. در این اپیزود از تاثیر قطعی اینترنت و طرح اینترنت طبقاتی و ضرر و زیان های غیر قابل پیش بینی و بعضا قابل پیش بینی میگوییم و ایران را با دیگر کشورهای همسایه مقایسه میکنیم.

در این اپیزود به چندین سوال پاسخ دادیم:

  • یک آژانس دیجیتال مارکتینگ چه ویژگی هایی دارد؟
  • قحطی اینترنت چه تاثیری بر آینده کسب و کارها خواهد داشت؟
  • آیا فیلترینگ برداشته میشود؟
  • اینترنت طبقاتی اجرا خواهد شد؟
  • آژانس ها برای کار در خارج از ایران با چه چالش هایی رو به رو هستند؟

درباره تاک‌شد پلاس

تاک شد پلاس بخشی از پادکست تاک شد است که به صورت تک اپیزود و برای تکمیل مطالب گفته شده در فصل های مختلف ضبط می‌شود.

علی علیزاده | مهمان تاک شد پلاس

مهمان تاک شد پلاس | قسمت اول

علی علیزاده

مدیر عامل آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین

مطالب تکمیلی اپیزود اول تاک شد پلاس